Indmeldelse

Det er dejlig nemt at komme med i Aalborg Fægteklub. Du skal bare udfylde felterne på denne side og trykke “SEND!” – så hører du ganske snart fra os.
It is quite easy to become a member of Aalborg Fencing Club. All you need to do is fill out the form below and press “SEND!” – then you will hear from us very soon.


 Medlemskab børn/unge op til 18 år: 90 kr. pr. md.
Medlemskab voksne: 130 kr. pr. md.
Membership up to 18 years: 90 DKK per month
Membership adults: 130 DKK per month

Desuden betaler alle medlemmer, der ikke har 100 % eget udstyr, 50 kr. pr. måned for leje af udstyr i klubben.
Furthermore, all members not owning their own equipment pays 50 DKK per month for rent of equipment from the club.

Opret i dit pengeinstitut en fast overførsel (11 måneder pr. år, idet juli er betalingsfri) på det relevante beløb. Aalborg Fægteklubs konto er 9280 – 194-00-50703. Husk at sætte dit navn på som reference, så vi kan se, hvem betalingen kommer fra.
Please have your bank make a monthly transfer (11 months per year as July is without payment) of the relevant amount. The Aalborg Fencing Club account no. is  9280 – 194-00-50703. Remember to state your name as a reference so we can see who is paying.