Mål 2016-18

12278836_1025347907487158_4699075312190696814_n

Bestyrelsen har opstillet disse målbare mål for Aalborg Fægteklub frem mod udgangen af 2018:

Stab: 

 • En fægtemester, en træner og (mindst) en instruktør samt (mindst) to juniorinstruktører.

Medlemstal:

 • 100 medlemmer fordelt på
 • 40 børn (op til 14 år),
 • 20 kadetter og juniorer (15-21 år),
 • 20 studerende (20-30 år),
 • 20 seniorer/veteraner (21- år).

Træninger:

 • En træningsdag med ansat fægtemester – dels børn/unge, dels voksne
 • En træningsdag med ansat træner – dels børn/unge, dels voksne
 • En træningsdag med egne instruktører – dels børn/unge, dels voksne
 • En dag med selvtræning (weekend)

Lokaler:

 • Syv piste (a 3,5 x 20 m) med maksimalt fem personer pr. pist = mere end fordobling af nuværende areal – dertil fornuftig plads til for eksempel stiktræning og til at kunne følge andres træning i sikker afstand
 • Fastmonterede piste og oprullere
 • Eget lokale frem for som nu at skulle dele med andre
 • Rum til opbevaring af våben og dragter
 • Rum til vedligehold og reparation af udstyr.

Udstyr:

 • Minimalt behov for nyanskaffelse af dragter til børn (forudsat at vi beslutter, at de maksimalt må fægte to gange pr. uge)
 • 10 el-veste til børn (ca. 1.000 kr. stk. = 10.000 kr.)
 • Cirka 15 sæt (våben, maske, handske, jakke, sikkerhedsvest, kropsledning = 3.500 kr. pr. sæt = 52.500 kr.) til voksne
 • Tre nye sæt apparater (oprullere og meldeapparater)
 • Opgradering af tre eksisterende sæt apparater
 • Syv piste
 • Tre trænerjakker.

Aktiviteter:

 • Alle medlemmer følger træningen gennemsnitligt en til to gange pr. uge, for nogles vedkommende tre-fire gange
 • 20 børn deltager i mindst ét ranglistestævne over en periode på 12 måneder
 • 10 voksne deltager i mindst ét ranglistestævne over en periode på 12 måneder
 • 20 voksne deltager i mindst én Skrydstrup Cup/Aarhus Cup over en periode på 12 måneder
 • Afvikling af eget stævne med international deltagelse, eventuelt i samarbejde med Forsvaret
 • Uddannelse af én ny instruktør fra egne rækker pr. år
 • Træningslejr for børn.