Vision

12239558_10154316188364119_3514183298662374045_n

Det er visionen for Aalborg Fægteklub lokalt, regionalt og nationalt at være en kendt og anerkendt sportsklub, der i kraft af stor bredde i medlemskredsen, tilknytning af fægtemester, træner og instruktører, egne lokaler, fuldt opdateret udstyr og et bredt program af aktiviteter giver motions- og konkurrencefægtere de optimale muligheder for at udøve deres sport.