Fægtemester Felipe Saucedo giver private lektioner. Træner du to gange om ugen, er lektionen gratis – træner du ikke så ofte, koster det 100 DKK for 30 minutters lektion.

Tilbuddet er åbent for alle medlemmer.

Booking og betaling: Direkte hos Felipe (felipe.saucedo@gmail.com / 91 87 87 25).

–)—————

Fencing master Felipe Saucedo gives private lessons. If you train twice a week, the lesson is free – if you don’t train as often, it costs 100 DKK for a 30-minute lesson.

The offer is open to all members.

Booking and payment: Directly with Felipe (felipe.saucedo@gmail.com / 91 87 87 25).