Du er meget velkommen til at besøge Aalborg Fægteklub på Vesterkæret Skole, Skydebanevej 1, når vi træner. Så kan du hilse på os og få en fornemmelse af, hvad fægtning er.

Hvis du gerne vil til en gratis prøvetime, skal du bruge vores formular.

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om klubben og om fægtning i det hele taget:

Pia Haack Vadstrup (formand; instruktør) haack28@live.dk.

You are very welcome to visit Aalborg Fægteklub at Vesterkæret Skole, Skydebanevej 1, when we practice. Then you meet us and get a feel for what fencing is.

Please use the form for requesting a free trial.

You are also very welcome to contact us if you want to hear more about the club and about the fence in general:

Pia Haack Vadstrup (Chairman; instructor) haack28@live.dk.

—ooOoo—

Fægteinformation til download:

Aalborg Fægteklubs bestyrelse valgt på generalforsamlingen 11. marts 2024: 

  • Pia Haack Vadstrup – formand (genvalgt 2023)
  • Steen Bjerre – kasserer (genvalgt 2024)
  • Hans Ole Kristensen (genvalgt 2024)
  • Sophia Haack Vadstrup (valgt 2023)
  • Barry O’Neill (valgt 2023)
  • Nasha Vej (genvalgt 2023)
  • Esben Kaasgaard Lillie – repræsentant for juniorerne (genvalgt 2024)
  • Nelson Coelho – suppleant (genvalgt 2024)