Det er Aalborg Fægteklubs eksistensberettigelse at sikre udbredelse af fægtekunsten til interesserede i alle aldersgrupper og at være et sportsligt samlingspunkt, der uanset alder og sportsligt niveau giver de bedst tænkelige muligheder for at dyrke fægtning.