Aalborg Fægteklub er en i fægtesammenhæng ganske gammel klub, grundlagt i efteråret 1931.

Den blev stiftet kun 30 år efter at den franske fægtemester Leonce Mahaut i 1901 åbnede fægtesal i København – og 24 år efter etableringen af Dansk Fægte-Forbund.

Aalborg Fægteklub blev på Dansk Fægte-Forbunds repræsentantskabsmøde i 2016 tildelt den ærefulde titel “Årets klub”.

Lovene for Aalborg Fægteklub kan hentes her (pdf).