Af Aalborg Fægteklubs protokol fremgår dette om klubbens stiftelse i slutningen af 1931:

21.10.1931 Odd-Fellow Palæet.

Første generalforsamling på hvilken Aalborg Fægteklub stiftedes.

– Forslag til Love for Klubben forelagdes og vedtoges med forskellige Ændringer.

– Det vedtoges at søge Optagelse i Dansk Fægte-Forbund (DFF)

– Til Bestyrelse valgtes: Formand Kaptain H.S.Jernfelt, Kasserer Fuldmægtig A. Jønter, Sekretær og Næstformand Assistent E. Davidsen.

4 Damer og 13 Herrer meldte sig i Klubben.

Siden da er Aalborg Fægteklub vokset ganske pænt. Den tæller i dag over 60 medlemmer – de yngste er knap 10 år og de ældste 60+.


Blandt klubbens udmærkelser

 • 1977: Dansk Mester herre sabel – K. Brostrøm
 • 1977: Danske Mestre herre sabel hold
 • 1979: Dansk Mester herre sabel – K. Larsen
 • 1979: Danske Mestre herre fleuret hold
 • 1979: Danske Mestre herre sabel hold
 • 1981: Danske Mestre herre sabel hold
 • 1982: SIFAs talentpokal – C. Flensburg
 • 1996: Dansk Mester dame fleuret – P. Haack Vadstrup
 • 2002: Dansk Mester herre sabel – B. Rasmussen
 • 2016: Dansk Fægte-Forbunds repræsentantskabs pris “Årets klub”
 • 2022-23: Efter nogle års pause leverer vi igen fægtere til det danske bruttolandshold