Historie

11009990_10206206635914322_8292543285382123670_o

Af Aalborg Fægteklubs protokol fremgår dette om klubbens stiftelse i slutningen af 1931:

21.10.1931 Odd-Fellow Palæet.

Første generalforsamling på hvilken Aalborg Fægteklub stiftedes.

– Forslag til Love for Klubben forelagdes og vedtoges med forskellige Ændringer.

– Det vedtoges at søge Optagelse i Dansk Fægte-Forbund (DFF)

– Til Bestyrelse valgtes: Formand Kaptain H.S.Jernfelt, Kasserer Fuldmægtig A. Jønter, Sekretær og Næstformand Assistent E. Davidsen.

4 Damer og 13 Herrer meldte sig i Klubben.

Siden da er Aalborg Fægteklub vokset ganske pænt. Den tæller i dag over 60 medlemmer – de yngste er knap 10 år og de ældste 50+.


Blandt klubbens udmærkelser

  • 1977:  Dansk Mester herrer sabel – K. Brostrøm
  • 1979:  Dansk Mester herrer sabel – K. Larsen
  • 1982: SIFAs talentpokal – Claus Flensburg
  • 1996:  Dansk Mester damer fleuret – P. Vadstrup
  • 2002:  Dansk Mester herrer sabel – B. Rasmussen